CD-RAMA
Hi Fi CD
Category
   
小娟&山谷里的居民 - 如风往事
Type : CD
Language : Mandarin

EAN No : 9787883203360
RM 69.90 (WM)
RM 69.90 (EM)
Description:
1. 爱的路上千万里
2. 随缘(国语)-难道真的我能忘记你
3. 爱在深秋
4. 往事随风
5. 命中注定
6. 海上花  
7. 花祭
8. 阿弥陀佛在心间
9. 给爱
10. 爱的箴言
11. 再回首
12. 矜持
13. 500 MILES 离家五百英里
14. 不再让你孤单
15. 晚霞(原创)
< BACK
Hubungi